Nachádzate sa na: Titulka

Partnerstvá pre prosperitu pomáhajú pri budovaní informačnej a vedomostnej spoločnosti

Image

Naše občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) už síce oslávilo svojich 10 rokov, ale reálne sa skupina aktivistov okolo PPP už takmer 14 rokov venuje podpore budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. Prvým impulzom bol projekt Infovek. Doteraz máme za sebou organizovanie mnoho desiatok seminárov a konferencií, pripomienkovali sme mnoho zákonov, koncepcií či stratégií. Ale organizovali sme aj výskumy verejnej mienky, vydávali publikácie či multimediálne nosiče.


V nadchádzajúcom období máme pred sebou veľa výziev. Nejde len o úspešnú implementáciu OPIS a popularizáciu realizovaných projektov, ale aj témy Digitálnej agendy EÚ 2020 čí príprava SR na ďalšie programovacie obdobie EÚ 2014-2020. Myslíme si, že nadchádzajúce obdobie je veľkou výzvou i príležitosťou pre naše združenie. Naším cieľom bude pomáhať pri budovaní nielen informačnej, ale vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Budeme veľmi radi, keď na ceste za týmto cieľom budeme spolupracovať s čo najviac partnermi, či už z verejného alebo komerčného sektora, ale aj z akademickej obce.

 Milan Ištván
prezident PPP

FACEBOOK

Pozvánky

Wireless World – bezdrôtový svet

Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio, mobilná komunikácia

Pozývame Vás na výstavu „Wireless World – bezdrôtový svet“, s podnázvom „Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio, mobilná komunikácia“, ktorá sa uskutoční od 1. 11. do 14. 11. 2014 v Bratislave, v obchodnom centre AVION. Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Výstavu organizuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku (CVTI SR - NCP VaT) a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského. Odborným partnerom je Fórum pre komunikačné technológie. Ďalšími partnermi výstavy sú Avion Shopping Park a spoločnosť QEX, mediálnym partnerom podujatia je Mobilmania.sk. Celé podujatie sa koná pod gesciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Doplňujúce informácie: www.tyzdenvedy.sk.

Telekomunikačné stavby VII – 14.10.2014

Fórum pre komunikačné technológie (CTF), Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) a Partnerstvá pre prosperitu (PPP) si vás dovoľujú pozvať na ďalší ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby VII. Odborný seminár sa uskutoční dňa 14. októbra 2014 v City Hotel Bratislava. Program seminára nájdete TU a záväznú prihlášku nájdete TU.

OPIS SOIRÉE

Dňa 20. februára 2014 sa o 18,00 uskutoční v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave prvé tohtoročné OPIS SOIRÉE, ktoré sa bude venovať funkcionalite modulov Ústredného portálu verejnej správy a téme elektronických schránok, ktoré sú už v prevádzke. Pozvánku na podujatie nájdete TU.

Telekomunikačné stavby VI - 10.10.2013

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a Partnerstvá pre prosperitu (PPP) si vás dovoľujú pozvať na ďalší ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby VI s témou „Znižovanie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí“. Odborný seminár sa uskutoční 10. októbra 2013 vo VÚS Banská Bystrica. Bližšie informácie a program seminára nájdete TU.

Aktuality

Registrácia na iDEME OPIS 2015

On-line registrácia na konferenciu iDEME OPIS 2015 je už sprístupnená na www.ideme.net!

iDEME OPIS 2015

8. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME OPIS 2015 sa uskutoční 25. júna 2015 v Bratislave.

Novoročný večierok PPP

22 . januára 2015 sa vo večerných hodinách uskutočnil v priestoroch reštaurácie Hrad už tradičný novoročný večierok PPP. Viac...

Výročná porada PPP 2015

Vo štvrtok 22. januára 2015 sa uskutočnila Výročná porada členov PPP, ktorej hlavnou témou bolo najmä schválenie Plánu práce PPP na rok 2015. Viac...

Člen Poradného tímu Digitálneho lídra SR

Prezident PPP Milan Ištván bol vymenovaný za člena Poradného tímu Digitálneho lídra SR pre rok 2015. (menovací dekrét)

Konferencia The Open Group

 Dňa 24. septembra 2014 sa v Bratislave uskutoční konferencia The Open Group s názvom “Delivering Business Value trought Enterprise Architecture”. Bližšie informácie nájdete TU.

TS iDEME OPIS 2014

Tlačovú správu ku konferencii iDEME OPIS 2014 si môžete prečítať TU.

List J.Počiatkovi

PPP a CTF zaslali list ministrovi J.Počiatkovi o probléme postupu stavebných úradov pri výstavbe elektronických komunikácií. List si môžete prečítať tu.